Activiteiten stoppen en de vereniging opheffen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei 2023 hebben de leden van WSV de Natuurvrienden besloten om de activiteiten van de vereniging te stoppen en de vereniging op te heffen. Een en ander zal in een later stadium, conform de statuten, nog geformaliseerd worden.

 

Het besluit om de stoppen is met pijn in het hart genomen, echter gezien de geconstateerde ontwikkelingen was deze keuze onvermijdelijk. De behoefte aan ongeorganiseerd en individueel wandelen neemt verder toe, terwijl de deelnemersaantallen van georganiseerde wandeltochten onder druk staan. Dit is deels de nasleep van de coronacrisis, maar het betreft ook een bredere maatschappelijke beweging die al eerder was ingezet. Daarnaast neemt het ledental van de vereniging al jaren af. Deels door de steeds hogere kosten van het bondslidmaatschap, deels door de eerder genoemde toenemende individualisering.

 

Ook worden we geconfronteerd met de afnemende animo om vrijwilligerswerk te doen en de toenemende leeftijd van de nog aanwezige vrijwilligers.

 

Al met al ontwikkelingen die hebben geleidt tot een moeilijk, vervelend maar ook verstandig besluit om te stoppen.

 

W.S.V. De Natuurvrienden is begonnen in 1963. In de begin jaren werd er vooral in groepjes van 20 tot 40 deelnemers groepsgewijs gewandeld. Later werden de routes uitgezet met pijlen en ontvingen de wandelaars routebeschrijvingen, waardoor het groepsgewijs wandelen niet meer noodzakelijk was. De vereniging staat in de omgeving en bij wandelaars bekend om de mooie wandelroutes, veelal over onverharde wegen en paden. Vanuit de  Pipowagen  werden de wandelaars voorzien van een natje en een droogje voor redelijke prijzen.

 

De Natuurvrienden verzorgde vijf wandeltochten per wandelseizoen; daarnaast was er iedere laatste maandag van de maand een groepswandeling van ongeveer 10 kilometer voor 50+ -ers.

 

In 2023 jaar bestaat de vereniging 60 jaar; op 23 april jl vond de jubileumtocht plaats om het jubileum te vieren. Dat was tevens de laatste wandeltocht van de vereniging.

 

 

Bestuur WSV De Natuurvrienden